Изключително много държим  представителите на ДСК Дом да бъдат информирани и професионално подготвени в работата с нашите клиенти. На проведения семинар беше предоставена актуална информация за кредитните продукти на Банка ДСК. Колегите от Русе  споделиха добри практики и мнение за повишаване ефективността на съвместната ни работа в ДСК Дом.

Още новини