През февруари в два последователни дни проведохме семинари с цел обучение в град Пловдив. Страхотно удоволствие беше да срещнем  професионалистите, които в своята работа ежедневно се срещат с клиентите и ги консултират относно ипотечните кредити на Банка ДСК. Обменихме опит, интересни идеи и полезна информация, което в бъдеще ще допринесе за още по-добри резултати на ДСК Дом.

Още новини