Считано от 1 август 2022 г. Банка ДСК отменя начисляването на месечна такса наличност за съхранение на парични средства по сметки на физически и юридически лица.  

Експертите на банката отбелязват, че като инструмент за справяне с бързо нарастващия темп на инфлационен натиск върху икономиките в еврозоната, считано от 27 юли 2022 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) повишава основния лихвен процент (от -0.5% на 0%), при който търговските банки депозират средства в ЕЦБ, което на практика ги изважда от отрицателната територия. Във връзка с тази конюнктурна среда, банката преустановява да прилага такса за клиентите, които съхраняват суми над определен размер по своите сметки.

Банка ДСК продължава да затвърждава позицията си на лидер по доверие, стабилност и сигурност на българския банков пазар, с традиции по отношение на спестяванията и инвестициите, като същевременно се доказва като модерна и иновативна в ерата на дигиталната трансформация.  

С уважение,
Екип на Банка ДСК

Още новини